Thẻ: Học tin học văn phòng

Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:

Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện: A. Insert – Header and Footer B. Tools – Header and Footer C. View – Header and Footer D. Format – Header and Footer Hướng dẫn Chọn C là đáp án đúng

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện: A. Bấm phím Enter B. Bấm phím Space C. Bấm phím mũi tên di chuyển D. Bấm phím Tab Hướng dẫn Chọn C là đáp án đúng

Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để:

Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để: A. Cắt một đoạn văn bản B. Dán một đoạn văn bản từ Clipboard C. Sao chép một đoạn văn bản D. Cắt và sao chép một đoạn văn bản Hướng dẫn Chọn B là đáp […]