Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?

Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào? A.  #    B. C. ><     D. & Hướng dẫn Chọn B là đáp án đúng

Trong WinWord, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, …; ta có thể khai báo đơn vị đo:

Trong WinWord, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, …; ta có thể khai báo đơn vị đo: A. Centimeters  B. Đơn vị đo bắt buộc là Inches C. Đơn vị đo bắt buộc là Points          D. Đơn vị đo bắt buộc là Picas […]

Trong Winword, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn ; sau đó:

Trong Winword, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn ; sau đó: A. Chọn menu lệnh Edit – Copy    B. Bấm tổ hợp phím Ctrl – C C. Cả 2 câu a. b. đều đúng       D. Cả 2 câu a. b. đều sai Hướng dẫn […]

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả: A. 0 B. 5 C. #VALUE!   D. #DIV/0! Hướng dẫn Chọn D là đáp án đúng