Cổ đông là gì?

Khi nói đến cổ đông, chúng ta đều hiểu đó là những thành viên góp vốn trong một công ty cổ phần. Vậy chúng ta có biết có những loại cổ đông nào và  các cổ đông có quyền lợi gì trong công ty chưa? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu trong bài viết ngày hôm nay nhé.

Cổ đông là gì?

I. Phân loại cổ đông trong công ty

Cổ đông trong công ty là các tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần của công ty hay chính là những người góp vốn trong công ty cổ phần. Một công ty cổ phần phải có số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế về sống lượng cổ đông.

Các cổ đông trong công ty lại được phân thành 3 loại phụ thuộc vào cổ phần năm giữ

Cổ đông sáng lập là những người góp vốn ban đầu để lập nên công ty cổ phần và họ ký tên trong danh sách những người sáng lập công ty.

Cổ đông ưu đãi là những cổ đông sở hữu các cổ phần ưu đãi. Họ có quyền biểu quyết và số phiếu biểu quyết cao hơn, có thể làm thay đổi điều lệ của công ty.

Cổ đông phổ thông là những người sở hữu các cổ phần phổ thông trong công ty.

II. Cổ đông có các quyền gì?

Tùy từng loại cổ đông sẽ có các quyền và nghĩa vụ khác nhau trong công ty. Đối với các cổ đông sáng lập, họ có các quyền như cổ đông phổ thông. Cổ đông sáng lập có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho các cổ đông sáng lập khác trong thời hạn là 3 năm kể từ ngày có giaiays phép đăng kí kinh doanh. Nếu họ muốn chuyển nhượng cổ phần của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập thì phải được sự đồng thuận của các cổ đông sáng lập khác.

Cổ đông phổ thông được chia lợi tức hằng kỳ và có quyền biểu quyết trong đại hội cổ đông. Mỗi cổ phần sẽ tương ứng với một phiếu biểu quyết. Ngoài ra, họ còn được tự do mua bán cổ phần của mình cho người khác. Khi công ty phá sản hoặc giải thể, họ sẽ được nhận một phần tiền tương ứng với số cổ phần của mình.

Cổ đông ưu đãi là cổ đông có đầy đủ các quyền của cổ đông phổ thông. Ngoài ra, cổ đông ưu đãi còn có các quyền biểu quyết các vấn đề liên quan của đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là cách phân biệt các loại cổ đông trong công ty cổ phần. Hi vọng bài viết hữu ích đối với các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

*