Trái phiếu là gì

Chắc hẳn chúng ta đã được nghe nhiều về trái phiếu trên các phương tiện truyền thông, hoặc một số người cũng đã sở hữu một số trái phiếu. Nhưng một số người thì chưa từng mua cũng như chưa từng nhìn thấy tờ trái phiếu như thế nào và chúng xuất phát từ đâu, do tổ chức nào phát hành, sử dụng để làm gì.

Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về trái phiếu qua bài viết này.

I. Bản chất của trái phiếu

Trái phiếu được hiểu là một chứng thư ghi nợ của tổ chức phát hành cấp cho người mua để xác định khoản nợ mà người phát hành phải trả cho người mua trong một thời gian nhất định và quyền lợi được hưởng của người mua đối với trái phiếu ấy. Trái phiếu có thể do một tổ chức phát hành hoặc do chính phủ, kho bạc nhà nước phát hành.

Người sở hữu trái phiếu được gọi là trái chủ. Có các loại trái phiếu khác nhau. Trái phiếu có ghi tên trái chủ được gọi là trái phiếu đích danh, trái phiếu không ghi tên thì được gọi là trái phiếu vô danh.

Trái phiếu do doanh nghiệp phát hành thì được gọi là trái phiếu doanh nghiệp. Trái phiếu do chính quyền hoặc chính phủ phát hành thì được gọi là trái phiếu chính phủ hoặc công trái. Trái phiếu do kho bạc nhà nước phát hành thì được gọi là trái phiếu kho bạc. Mỗi loại trái phiếu lại có đặc điểm và giá trị sử dụng khác nhau.

II. Phân biệt trái phiếu với cổ phiếu

Trái phiếu khác với cổ phiếu:

Trái phiếu là một chứng thư ghi nợ, người sở hữu trái phiếu chính là chủ nợ, còn đối với cổ phiếu thì đó là một loại chứng nhận góp vốn trong công ty, người sở hữu cổ phiếu là cổ đông của công ty. Người sở hữu cổ phiếu sẽ được hưởng lợi từ việc phân chia lợi nhuân trong công ty và có quyền đối với số vốn đã góp. Còn đối với trái phiếu thì sẽ hưởng theo lãi suất và không có quyền can thiệp vào việc sử dụng đồng vốn đó.

Trái phiếu có kì hạn nhất định, đến ngày đáo hạn thì trái chủ được rút số tiền cho vay về. Chính vì thế mà trái phiếu có độ rủi ro ít hơn.

Cổ phiếu không có kỳ hạnh, số vốn góp sẽ tồn tại song hành với sự tồn tại của công ty đó.