Tài Sản Cố Định Là gì? phân loại các loại tài sản cố định

Tài sản cố định là một trong những yếu tố quan trọng và then chốt trong quá trình kinh doanh, tính khấu hao. Tài sản cố định là loại tài sản lớn của các chủ thể kinh doanh. Chúng có vai trò quan trọng trong sản xuất kinh doanh và có giá trị lớn.

Vậy các tài sản như thế nào được ghi nhận là tài sản cố định và chúng có các đặc điểm gì, có các loại tài sản cố định nào. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

I. Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là các tài sản có giá trị 30 triệu trở lên và có thời gian sử dụng 1 năm trở lên. Để ghi nhận tài sản cố định thì tài sản đó phải có biên bản bàn giao đưa vào sử dụng ở bộ phận nào, các chứng từ chứng minh giá trị của tài sản đó và thời gian sử dụng, trích khấu hao.

Ví dụ khi doanh nghiệp mua xe ô tô, để được ghi nhận là tài sản cố định của công ty thì cần có hóa đơn mua hàng, biên bản bàn giao của đơn vị bán xe, tờ khai thuế trước bạ đối với ô tô, phí đăng kiểm xe ô tô, quyết định ghi tăng tài sản cố định của giám đốc, bộ phận sử dụng và thời gian trích khấu hao.

Đối với trị giá của tài sản cố định sẽ bao gồm trị giá của tài sản đó cộng với chi phí thu mua, lắp đặt chạy thử.

II. Các loại tài sản cố định

Tài sản cố định được chia ra thành 2 loại đó là tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. Tài sản có định hữu hình là các tài sản hiện hữu dạng vật chất có thể nhìn thấy và sờ thấy được. Tài sản cố đinh vô hình là loại tài sản như bằng phát minh sáng chế, phần mềm máy tính hay bản quyền tác giả.

Chi phí của tài sản cố định được đưa dần vào các kỳ kinh doanh bằng cách trích khấu hao. Có nhiều phương pháp trích khấu hao tài sản cố định như phương pháp đường thẳng tức là phân bổ chi phí khấu hao ở các kỳ bằng nhau, phương pháp số dư giảm dần tức là các kỳ đầu sẽ được phân bổ với giá trị lớn rồi giảm dần ở các kỳ sau theo một hệ số nhất định.