Nghiệm thu là gì? Kiến thức cần biết

Trong thực tế cuộc sống chúng ta đều đã được nghe đến từ nghiệm thu, nhất là trong các ngành xây dựng, các dự án thi công thì từ này được sử dụng nhiều hơn. Vậy nghĩa của từ nghiệm thu là gì và sử dụng từ nào trong hoàn cảnh nào. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu.

Nghiệm thu là gì?

1. Nghĩa của từ “nghiệm thu”

Nghiệm thu có nghĩa là kiểm nghiệm và thu nhận công trình khi hoàn thành quá trình xây dựng. Nghiệm thu sẽ được tiến hành khi công trình đó được xây dựng xong. Quá trình nghiệm thu sẽ được thực hiện giữa nhà thầu và chủ đầu tư. Trong quá trình nghiệm thu, những người có chuyên môn sẽ đánh giá chất lượng công trình và xem xét xem công trình đó có đạt tiêu chuẩn hay không.

Quá trình nghiệm thu sẽ bao gồm việc đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng, quy cách và xem từng hạng mục công trình có đạt tiêu chuẩn, đúng tiến độ hay không. Công trình đó đã sẵn sàng đưa vào sử dụng hay chưa.

2. Hồ sơ nghiệm thu bao gồm những gì

Một hồ sơ nghiệm thu công trình cần có biên bản ký kết giữa các bên liên quan về chất lượng cũng như về mặt kỹ thuật của công trình. Các bên ghi nhận công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Công trình nghiệm thu dựa trên hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa các bên, hồ sơ mời thầu, các tiêu chuẩn về kỹ thuật và các định mức về nguyên liệu trong thi công công trình.

Quá trình nghiệm thu được thực hiện bởi các bên liên quan như chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, bên thiết kế công trình, bộ phận kỹ thuật và các bên liên quan được mời nếu có.

Các công trình xây dựng sau khi nghiệm thu đạt chuẩn sẽ được đưa vào sử dụng và khai thác.

Tóm lại, nghiệm thu là một công việc quan trọng trong ngành xây dựng, giúp ghi nhật chất lượng của công trình và cũng chính là một thủ tục bàn giao công trình từ nhà thầu cho chủ đầu tư.

Qua bài viết này có thể giúp cho các bạn hiểu hơn thế nào là nghiệm thu và nghiệm thu diễn ra khi nào.

Tags: