Giả trân có nghĩa là gì và khi nào sử dụng từ giả trân

Trong thời gian gần đây xuất hiện thêm một từ mới mà chúng ta được nghe nhiều đó là từ “giả trân”. Từ “giả trân” này xuất hiện trên nhiều trang mạng xã hội và các bài báo. Đối với nhiều người, đây là một từ thoạt nhiên nghe thấy lạ và không hiểu nghĩa của nó là gì và dùng nó khi nào.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu để hiểu rõ hơn về nghĩa của từ “giả trân” và hoàn cảnh dùng từ này.

I. Giả trân là gì?

Để hiểu đầy đủ nghĩa của từ “giả trân” thì chúng ta cùng nhau đi tách nghĩa của từng từ.

Giả ở đây có nghĩa là giả tạo, không thật, dối trá

Trân ở đây có thể hiểu là trơ ra tại chỗ và không có cảm xúc gì trước những tác động bên ngoài, thường có câu “cái mặt cứ trân trân ra” chính là biểu hiện của nghĩa này.

Giả trân ở đây có nghĩa là sự giả tạo đến nỗi phơi bày ra một cách rõ ràng, mọi người đều có thể nhận ra sự giả tạo của người đó. Chúng ta có thể thấy từ này xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội hiện nay.

II. Khi nào sử dụng từ “giả trân”

Chúng ta thường bắt gặp các bài báo viết “cô ca sĩ A có biểu hiện không hề giả trân” hay “anh diễn viên B thể hiện sự xúc động một cách giả trân”

Từ giả trân được sử dụng khi một ai đó có một biểu hiện giả tạo một cách lộ liễu, làm cho người đối diện có thể phát hiện ra ngay.

Những người có biểu hiện giả trân thường là những người sống hai mặt và không thật lòng. Họ có thể sống giả tạo ở bất cứ đâu và với bất cứ ai. Chính vì thế, chúng ta không nên làm bạn với những người có tính cách giả trân.

Những người này thường sống không thật lòng và có nhiều mưu mô để đạt được mục đích của mình.

Trong cuộc sống, hãy sống thật với chính mình, không nên sống giả trân vì khi đó bạn luôn luôn phải trong tinh thần cảnh giác và không được là chính mình.

Hi vọng bài viết này, các bạn đã hiểu thế nào là giả trân và khi nào sử dụng nó.