Doanh thu là gì?

Trong lĩnh vực kinh doanh, thì điều mà các nhà đầu tư quan tâm nhất đó chính là doanh thu và lợi nhuận của công ty. Doanh thu thể hiện được quy mô hoạt động của công ty cũng như thể hiện được sản lượng sản phẩm trong công ty sản suất. Ngoài ra, doanh thu còn là cơ sở để tính toán ra lợi nhuận của công ty, từ đó đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong một công ty.

Nhưng đôi khi một số người lại nhầm doanh thu với lợi nhuận. Chính vì sự nhầm lẫn này mà dẫn đến các đánh giá sai lầm về hoạt động của công ty đó. Để giúp chúng ta hiểu rõ bản chất của doanh thu và phân biệt được doanh thu thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua bài viết này.

I. Doanh thu là gì?

Doanh thu là tổng các lợi ích kinh tế mà người kinh doanh thu được trong một kì kinh doanh. Doanh thu liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh và là căn cứ để xác định lợi nhuận trong kinh doanh.

II. Công thức tính doanh thu

Doanh thu được chia ra thành nhiều loại như doanh thu từ bán hàng, doanh thu từ cung cấp dịch vụ, doanh thu khác như doanh thu từ hoạt động thanh lý và nhượng bán tài sản hoặc thu được các khoản nợ khó đòi, bán phế liệu, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp như lãi từ tiền gửi ngân hàng, lãi cổ phiếu…

Ngoài ra còn có các khoản doanh thu nội bộ trong công ty như doanh thu thu về từ các công ty con.

Công thức tính chung cho doanh thu bằng tích của sản lượng với đơn giá bán của sản phẩm.

Doanh thu là căn cứ tính thuế và lợi nhuận của doanh nghiệp. Lợi nhuận sẽ bằng tổng doanh thu trừ đi chi phí.

Từ công thức tính doanh thu, các nhà phân tích có thể có các biện pháp tăng doanh thu bằng cách tăng sản lượng sản xuất hoặc tăng giá bán của một đợn vị sản phẩm.Doanh thu phản ánh rõ nét nhất về quy mô hoạt động của một công ty. Chính vì thế, để đánh giá doanh nghiệp đó có lớn mạnh hay không thì người ta thường nhìn vào chỉ tiêu doanh thu trên các báo cáo tài chính của công ty đó.