Đầu Tư Là Gì? Yếu Tố Nào Quan Trọng Nhất?

I. Đầu tư là gì

Đầu tư là một hoạt động diễn ra thường xuyên và liên tục trong thực tế cuộc sống, nhất là đối với những người kinh doanh, họ luôn luôn tìm cách đầu tư vào các lĩnh vực có thể sinh ra lợi nhuận cao nhất. Từ này được xuất hiện rất nhiều nhưng ít người có thể hiểu được ý nghĩa đầy đủ của nó.

Vậy đầu tư có nghĩa là gì?

Đầu tư chính là một hoạt động đem các nguồn lực của chủ thể để thực hiện các hoạt động nào đó và mong muốn đem lại kết quả lớn hơn trong tương lai. Hoạt động đầu tư diễn ra hằng ngày trong nền kinh tế, làm thúc đẩy nên kinh tế phát triển. Các nhà đầu tư có nhiều dạng với quy mô khác nhau trên nhiều lĩnh vực kinh tế.

II. Các yếu tố quyết định đầu tư có hiệu quả

Có nhiều yếu tố quyết định đến hiệu quả của việc đầu tư. Trong đó, yếu tố quan trọng then chốt vẫn là vốn. Khi có lượng vốn lớn thì chúng ta có thể đầu tư vào những nơi có tiềm năng cao và với quy mô lớn, các hoạt động của nơi đầu tư diễn ra chuyên nghiệp. Chính vì thế, hứa hẹn cao là sẽ đem lại hiệu quả và sinh lời trong tương lai.

Yếu tố thứ 2 quyết định đến đầu tư có hiệu quả đó là chính bản thân chủ đầu tư. Không phải ai khi đem nguồn lực của mình đi đầu tư cũng chắc chắn thu được lợi nhuận trong tương lai. Cái đó còn phụ thuộc vào tầm nhìn chiến lược của nhà đầu tư. Nhà đầu tư thông minh sẽ nhìn thấy được nơi nào đầu tư sẽ sinh lời và ít rủi ro. Họ hoạch định được kế hoạch và các giải pháp kinh doanh của mình, các kế hoạch đối mặt với rủi ro và luôn tìm được lối thoát cho mình.V

Và các bạn cũng nên nhớ rằng, đầu tư không phải là một canh bạc. Người đầu tư bỏ nguồn lực của mình ra là có cơ sở về sự thu được lợi nhuận trong tương lai. Chúng ta có thể đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau tùy theo từng hiểu biết của mình về lĩnh vực đó cũng như có các chiến lược đầu tư khác nhau.

Tags: