Cà khịa có nghĩa là gì và nguồn gốc của từ cà khịa

Trong thời gian gần đây, chúng ta thường xuyên nghe đến từ “cà khịa”. Nhất là đối với các bạn trẻ, từ này càng được sử dụng nhiều hơn.

Bài viết ngày, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nghĩa của từ cà khịa và hoàn cảnh sử dụng của từ này.

I. Cà khịa có nghĩa là gì?

Cà khịa được hiểu là dùng các từ ngữ để gây sự, để đâm chọt để làm cho người nghe cảm thấy khó chịu nhưng người nói ra lại cảm thấy hả hê và thích thú.

Nhưng cũng có những trường hợp cà khịa là dùng các từ ngữ mỉa mai để mang lại sự vui vẻ cho người nghe.

Cà khịa còn được thể hiện ở hành động, các hành động mang tính khiêu khích và thách thức người đối diện. Các hành động này được gọi chung llaf cà khịa.

Thường thì những người thích đi cà khịa sẽ gặp lại những hậu quả do mình gây nên hoặc bị trả thù.

Các bạn trẻ ngày nay thường có câu nói lái là “nhân chi sơ, tính cà khịa” để chỉ những người thường thích đi gây sự và trêu chọc người khác.

II. Nguồn gốc của từ cà khịa

Nguồn gốc của từ ” cà khịa” là từ miền Tây. Nơi sinh sống của dân tộc Khmer, đây chính là một từ mượn của dân tộc Khmer với ý nghĩa là gây sự, cãi vã và thích xen vào chuyện người khác.

Cà khịa được xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội với các mục đích tích cực và tiêu cực. Chúng ta không nên cà khịa người khác theo hướng tiêu cực vì sẽ làm người đó khó chịu và sinh ra thù hằn. Một ngày nào đó, chính chúng ta có thể là người chịu hậu quả bởi hành động cà khịa của mình gây ra.

Câu nói “nhân chi sơ tính cà khịa” ý muốn nói con người sinh ra ai cũng có bản tính cà khịa ở trong người. Một số người cho rằng cà khịa rất vui và làm cho cuộc sống trở nên thú vị.

Chúng ta chỉ nên cà khịa theo hướng vui vẻ để đem lại tiếng cười cho mọi người, không nên gây sự đẻ gánh các hậu quả không đáng có.

Chúc các bạn cà khịa đúng người nhé!