Xác định phát biểu sai

Xác định phát biểu sai

A. Có thể thêm, sửa, xóa các editable region

B. Có thể đánh dấu nhiều ô của table như một vùng editable region

C. Không phân biệt giữa 1 ô table như một vùng chỉnh sửa và nội dung của một ô table như một vùng chỉnh sửa

D. Không thể thêm editable region trong tập tin htm

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: