Trong Winword, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn ; sau đó:

Trong Winword, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn ; sau đó:

A. Chọn menu lệnh Edit – Copy   

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl – C

C. Cả 2 câu a. b. đều đúng      

D. Cả 2 câu a. b. đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng