Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự to đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện:

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự to đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện:

A. Format – Drop Cap

B. Insert – Drop Cap

C. Edit – Drop Cap 

D. View – Drop Cap

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng