Trong mô hình mạng hình sao (star model), nếu hub xử lý trung tâm bị hỏng thì:

Trong mô hình mạng hình sao (star model), nếu hub xử lý trung tâm bị hỏng thì:

A. Mạng không thể tiếp tục hoạt động

B. Mạng vẫn hoạt động bình thường ở các nhánh nhỏ

C. Không sao cả, Hub xử lý trung tâm ko có ý nghĩa trong mô hình sao

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: