Trong các hành vi sau đây, hành vi nào không thuộc hành vi gian lận?

Trong các hành vi sau đây, hành vi nào không thuộc hành vi gian lận?

A. Giả mạo, sửa chữa, sử lý chứng từ theo ý muốn chủ quan.

B. Giấu giếm, xuyên tạc số liệu, tài liêu.

C. Bỏ sót, ghi trùng.

D. Cố tình áp dụng sai các nguyên tắc ghi chép kế toán.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng