Theo mô hình OSI, định dạng ảnh JPG nằm ởtầng?

Theo mô hình OSI, định dạng ảnh JPG nằm ởtầng?

A. Ứng dụng

B. Phiên

C. Trình diễn

D. Mạng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: