Thao tác chèn table

Thao tác chèn table

A. Control + Alt + T

B. Insert | Table

C. Chọn icon Insert Table trên thanh Object

D. Tất cả

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: