Tầng Vật Lý (Physical Layer) làm nhiệm vụ:

Tầng Vật Lý (Physical Layer) làm nhiệm vụ:

A. Truyền luồng bit dữ liệu đi qua môi trường vật lý

B. Truyền đi các tính hiệu điện từ trên dây cáp mạng

C. Việc truyền dữ liệu được thực hiện bởi hệ thống dây cáp (cáp quang, cáp đồng …), hoặc sóng điện từ, và tầng vật lý làm nhiệm vụ sửa lỗi dữ liệu do bị sai lệch trên đường truyền

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: