Tag nào dùng để tạo hình nền cho web?

Tag nào dùng để tạo hình nền cho web?

A.

B.

C.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Tag nào dùng để tạo hình nền cho web?

Tag nào dùng để tạo hình nền cho web?

A.

B.

C.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: