Sợi cáp xoắn nối giữa card mạng với hub thì?

Sợi cáp xoắn nối giữa card mạng với hub thì?

A. Bấm thứ tự 2 đầu cáp giống nhau

B. Đổi vị trí các sợi 1, 2 với sợi 3, 6

C. Một đầu bấm theo chuẩn TIA/EIA T-568A, đầu kia theo chuẩn TIA/EIA T568-B

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: