Số thập phân 231 được đổi sang nhị phân là số nào sau đây:

Số thập phân 231 được đổi sang nhị phân là số nào sau đây:

A. 11011011

B. 11110011

C. 11100111

D. 11111001 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: