Số thập phân 172 được đổi sang nhị phân là số nào sau đây:

Số thập phân 172 được đổi sang nhị phân là số nào sau đây:

A. 10010010

B. 10011001

C. 10101100

D. 10101110

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: