Sau khi tạo một table, thực hiện thao tác nào sau đây để thêm một hàng mới vào table:

Sau khi tạo một table, thực hiện thao tác nào sau đây để thêm một hàng mới vào table:

A.  Đưa con trỏ đến ô cuối cùng, sau đó nhấn phím tab

B. Ctrl + m

C. Modify insert row

D. Insert table

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: