Sai sót là gì?

Sai sót là gì?

A. Là việc ghi chép kế toán nhầm lẫn có chủ ý.

B. Là việc áp dụng các nguyên tắc kế toán sai.

C. Là việc ghi chép kế toán nhầm lẫn thừa thiếu các nghiệp vụ hoặc áp dụng sai các nguyên tắc ghi chép kế toán do tính thiếu cẩn trọng hoặc trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

D. Là việc xuyên tạc số liệu.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng