Phát biểu nào sau đây về TCP là đúng:

Phát biểu nào sau đây về TCP là đúng:

A. TCP có cơ chế kiểm soát tắc nghẽn

B. TCP đảm bảo một tốc độ truyền tối thiểu, do đó tạo nên tính tin cậy của dịch vụ

C. Tiến trình gửi có thể truyền với bất kỳ tốc độ nào. TCP sẽ đảm bảo điều này bằng cách tăng thêm buffer

D. TCP đảm bảo rằng sau một khoảng thời gian nào đó, gói tin phải đến đích. Do đó tạo nên tính tin cậy của dịch vụ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: