Những nguyên lý thiết kế giao diện cho phép người dùng ít phải nhớ:

Những nguyên lý thiết kế giao diện cho phép người dùng ít phải nhớ:

A. Xác định những shortcut trực quan

B. Biểu lộ thông tin theo cách diễn tiến

C. Thiết lập những trường hợp mặc định có ý nghĩa

D. Tất cả những mục trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: