Những hành vi nào biểu hiện sai sót?

Những hành vi nào biểu hiện sai sót?

A. Vận dụng sai các nguyên tắc ghi chép kế toán do hiểu biết sai.

B. Cố tình áp dụng sai nguyên tắc kế toán.

C. Giả mạo chứng từ.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng