Ngôn ngữ JavaScript có phân biệt chữ hoa, chữ thường?

Ngôn ngữ JavaScript có phân biệt chữ hoa, chữ thường?

A. Có

B. Không

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: