Nêu các chức năng của tầng Transport:

Nêu các chức năng của tầng Transport:

A. Nén dữ liệu

B. Định dạng thông điệp

C. Đánh số các packet

D. Chia nhỏ dữ liệu từ tầng trên xuống để tạo thành các segment

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: