Một danh sách trong đó tất cả các thao tác chèn thực hiện tại một đầu, thao tác xóa được thực hiện tại đầu kia của danh sách gọi là:

Một danh sách trong đó tất cả các thao tác chèn thực hiện tại một đầu, thao tác xóa được thực hiện tại đầu kia của danh sách gọi là:

A. Stack.

B. Queue;

C. Cây nhị phân

D. Cả 3 đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: