Môi trường truyền tin thông thường trong mạng máy tính là:

Môi trường truyền tin thông thường trong mạng máy tính là:

A. Các loại cáp như: đồng trục, xoắn đôi, Cáp quang, cáp điện thoại,…

B. Sóng điện từ,..

C. Tất cả môi trường nêu trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Môi trường truyền tin thông thuờng trong mạng máy tính là?

Môi trường truyền tin thông thuờng trong mạng máy tính là?

A. Các loại cáp như: UTP, STP, cáp điện thoại, cáp quang,…

B. Sóng hồng ngoại

C. Tất cả môi trườngng nêu trên

D. Không cái gì đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: