Mẫu mô hình hệ thống chứa thành phần?

Mẫu mô hình hệ thống chứa thành phần?

A. Input

B. Output

C. Giao diện người dùng

D. Tất cả mục trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: