Loại cáp nào được sử dụng phổ biến nhất hiện nay?

Loại cáp nào được sử dụng phổ biến nhất hiện nay?

A. Cáp đồng trục

B. Cáp STP

C. Cáp UTP (CAT 5) 

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: