Lợi ích của mạng máy tính mang lại là gì?

Lợi ích của mạng máy tính mang lại là gì?

A. Tăng khả năng phát hiện và chống thâm nhập mạng bất hợp pháp

B. Rút ngắn thời gian trao đổi thông tin

C. Giúp bảo vệ thông tin tại các nút mạng tốt hơn

D. Tạo nhiều cơ hội thuận lợi cho công việc, kinh doanh,…

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: