Khi nói về cách kết nối và hoạt động của mạng bố trí kiểu vòng thì trường hợp nào sau đây là sai?

Khi nói về cách kết nối và hoạt động của mạng bố trí kiểu vòng thì trường hợp nào sau đây là sai?

A. Các máy tính đóng vai trò như một bộ khuếch đại tín hiệu trước khi gởi đi tiếp

B. Các gói tin được gởi đi kèm theo một thẻ bài (Token)

C. Các gói tin trong mạng được truyền đi theo cả hai chiều

D. Các máy tính trong mạng được kết nối thành một vòng 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: