Khhi sử dụng phím tắt trong DMTĐ ta kích vào nút sửa theo em có thể sửa được những mục nào sau đây?

Khhi sử dụng phím tắt trong DMTĐ ta kích vào nút sửa theo em có thể sửa được những mục nào sau đây?

A. Sửa được tất cả

B. Mã số thuê, địa chỉ

C. Địa chỉ, mã

D. Mã

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng