Giao thức UDP được sử dụng cho những ứng dụng:

Giao thức UDP được sử dụng cho những ứng dụng:

A. Đòi hỏi độ tin cậy cao

B. Có yêu cầu liên kết

C. Không yêu cầu độ tin cậy cao

D. Yêu cầu kiểm soát luồng và kiểm soát lỗi

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: