Gian lận là gì?

Gian lận là gì?

A. Là việc áp dụng sai nguyên tắc kế toán do thiếu cẩn thận.

B. Là những hành vi chỉ định lừa dối nhằm biển thủ tài sản, tham ô tài sản, xuyên tạc thông tin.

C. Là việc tính toán sai.

D. Là việc ghi chép kế toán nhầm lẫn.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng