Giả sử tất cả các máy tính thuê bao Internet của FPT khi truy cập vào website google.com đều bị chuyển hướng sang một trang web khác. Các máy tính thuê bao các ISP khác không gặp tình huống này. Nguyên nhân gây ra lỗi lớn nhất sẽ là?

Giả sử tất cả các máy tính thuê bao Internet của FPT khi truy cập vào website google.com đều bị chuyển hướng sang một trang web khác. Các máy tính thuê bao các ISP khác không gặp tình huống này. Nguyên nhân gây ra lỗi lớn nhất sẽ là?

A. Các máy tính bị nhiễm virus

B. Website google bị lỗi

C. DNS server của FPT bị lỗi

D. Router ra ngoài của ISP FPT bị lỗi

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: