Dreamweaver quản lý các frame trong panel nào?

Dreamweaver quản lý các frame trong panel nào?

A. Code

B. Snippets panel.

C. Assets panel

D. Frames panel

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: