Đối với mạng chuyển mạch thông báo thì:

Đối với mạng chuyển mạch thông báo thì:

A. Hiệu suất cao hơn mạng chuyển mạch gói

B. Mỗi nút mạng có thể lưu trữ thông báo cho tới khi kênh truyền rỗi mới chuyển thông báo đi, do đó giảm tình trạng tắc nghẽn trên mạng

C. Kích thước của thông báo 512 bytes

D. Thông báo có thể gửi đi bằng nhiều đường khác nhau

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: