Đối với mạng chuyển mạch kênh thì:

Đối với mạng chuyển mạch kênh thì:

A. Hiệu xuất sử dụng đường truyền cao

B. Thời gian truyền qua mạng nhanh

C. Tiêu tốn thời gian cho việc thiết lập kênh cố định giữa hai thực thể

D. Các nút mạng có thể xử lý toàn bộ gói tin trong bộ nhớ mà không cần lưu trữ tạm thời trên đĩa

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: