Định nghĩa giao thức (protocol):

Định nghĩa giao thức (protocol):

A. Là các tín hiệu nhị phân truyền đi trước khi truyền dữ liệu thật sự

B. Là cơ chế “bắt tay ba lần” mà mọi thiết bị mạng đều phải thực hiện khi khởi động

C. Là một tập các đặc tả mà mọi nhà sản xuất sản phẩm mạng phải dựa theo để thiết kế sản phẩm của mình

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: