Đâu là mã HTML thực hiện căn lề trái cho nội dung 1 ô trong bảng

Đâu là mã HTML thực hiện căn lề trái cho nội dung 1 ô trong bảng

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: