Đâu là lợi thế của việc sử dụng hàm trong Python?

Đâu là lợi thế của việc sử dụng hàm trong Python?

A. Tránh việc phải lặp lại code thực thi những tác vụ tương tự nhau.

B. Phân tách các vấn đề phức tạp thành các phần đơn giản hơn.

C. Code rõ ràng, dễ quản lý hơn

D. Tất cả các đáp án đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: