Cú pháp chung của đường dẫn ảnh trực tiếp

Cú pháp chung của đường dẫn ảnh trực tiếp

A. src=img

B. src=image

C. img=file

D. img src=file

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: