Công nghệ DSL cho phép truyền tín hiệu tốc độ cao trên:

Công nghệ DSL cho phép truyền tín hiệu tốc độ cao trên:

A. Các phương tiện vô tuyến

B. Cáp đồng trục

C. Cấp sợi quang

D. Đôi dây cáp đồng thông thường

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: