Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 Hub và 2 Repeater?

Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 Hub và 2 Repeater?

A. 100

B. 10

C. 12

D. 1 cả máy tính , Hub , repeater đều nằm trong 1 vùng xung đột

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: