Chúng ta có thể chuyển đổi bất kỳ file flash sang file có phần mở rộng .swf ?

Chúng ta có thể chuyển đổi bất kỳ file flash sang file có phần mở rộng .swf ?

A. Đúng

B. Sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: