Chức năng chính của tầng Network:

Chức năng chính của tầng Network:

A. Điều khiển việc truyền tin tin cậy

B. Định tuyến đường truyền

C. Thêm địa chỉ MAC vào gói tin

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: